Низ историјата (Page 11)

Пред повеќе од половина век учениците од кумановскиот крај добивале средства од државата за организирање на научни екскурзии, но тоа била награда за помоштта која ја давале за својата задрруга. Во есента 1961 година ученици од разни училишта од Куманово пројавиле интересни иницијативи и формирале работни бригади, па во слободноПрочитај повеќе

Во две дисциплини се одржувал првиот дактилографски натпревар во Куманово, брзината и точноста. На натпреварот учествувале претставници на сите општински центри од Кумановата околија, но сепак најдобра била кумановката Рада Мариќ со 390 отчукувања. Натпреварот бил во организација на Околиското здружение на стенографи и дактилографи, а ннастанот присуствувале и поптретседателотПрочитај повеќе

Во работата на Градската партиска организација во Куманово во текот на Народноослободителната војна, техниката играше видна улога. На секој одделен член на Комнистичката партија на Југославија (КПЈ) и Сојузот на комунистичката омладина на Југославија (СКОЈ), таа му помагаше и му ја олеснуваше секојдневната револуционерна дејност и агитацио-пропагандната работа сред масите.Прочитај повеќе

Loading...

Сигурно поголемиот дел од вас исто како и ние ќе останете помалку изненадени од фактот дека во кумановскиот крај пред точно 57 години имало подвижни кина кои ги посетувале селата и каде биле проектирани филмови. Колку и да звучи чудно, сепак културниот живот на Куманово во почетокот на шеесеттите годиниПрочитај повеќе

Ако на интернет го внесете името Перо Шварц нема да добиете никакви информации освен дека тоа денеска е улица во Куманово. Меѓутоа, тој бил голем човек, љубител на спортот, фудбалер кој фудбалската топка ја заменил со пушка и тргнал да се бори против окупаторот во Народноослободителната борба во кумановскиот крај.Прочитај повеќе

Шестиот Југословенски аеро-рели бил одржан во Куманово на 23. септември 1961. година и тоа пред публика од 20.000 луѓе. Дваесет и тројца најрани моторни пилоти од сите тогашни југословенски републики учествувале на овој голем настан. Пролетале повеќе од илјада километри од Сараево, преку Травник, Ливно, Сињ, Мостар, Плоша, Хум, Тиват,Прочитај повеќе

Loading...

Во некогашниот хотел „Солун“ била извршена првата кинопроекција во Куманово итоа, како што наведува Миодраг Ардовски Болто, во списанието „Корени“, во 1917 или 1918 година од страна на некој Турчин од Скопје по име Шајтан оџа која заедно со кумановецот Цветко Дољкин организирале неколку претстави во градот. Како што пишуваПрочитај повеќе

Ниту една сочувана архивска документација не говори за борделите и проституцијата која во 20 век била застапена во Куманово, но неа сепак ја имало. За историските податоци за „најстариот занает“ во кумановско пишува Димитар Масевски во неговото дело „Кумановска кафеана“. Според податоците до кои дошол Масевски, тогашните бордели фунцкионирале воПрочитај повеќе

Селските населби во кумановскиот крај не секогаш биле постојани. Тие се менувале. Некои ја менувале својата географска положба, некои се раселувани па пак обновувани, а некои сосема исчезнале. Причини за тоа биле пустошења на освојувачите, економската состојба, преселба на народите, болестите и т.н. Ако го разгледаме пописниот дефтер за НагоричкаПрочитај повеќе

Loading...

Во западниот дел од Кумановскиот крај, сега населението во најголем дел е муслиманско – албанско. Во останатите делови од Кумановскиот крај – средниот, источниот и југоисточниот (за кои овде ќе зборуваме), во огромно мнозинство е застапено христијанско – словенско население. Нашето население во Кумановскиот крај, главно е поделено на триПрочитај повеќе