Низ историјата

Куманово денеска е соочено со предизвикот наречен коронавирус, како и целиот свет, но во меѓувреме да се потсетиме и на еден малку подалечен настан сличен на овој. Станува збор за епидемија на мали сипаници, која имала голема смртност пред повеќе од половина век, кога медицината била многу помалку развиена. Loading…Прочитај повеќе

Малолетничката деликвенција во шеесетите години на минатиот век била во подем, како во Југославија, така и во Куманово. Во Центарот за социјална работа во Куманово биле регистрирани десетици малолетни престапници, кои биле советувани, обработувани и се работело на нивно превоспитување. На повеќе престапници им биле изрекувани дисциплински мерки, но неПрочитај повеќе

По дваесетдневно пробно работње, на 18 јули 1967 година во Куманово била пуштена во редовен сообраќај автоматската меѓуградска телефонска централа со која кумановската пошта се приклучила во југословенската автоматска телефонска мрежа. Новата централа во употреба ја пуштил тогашниот претседател на Општинското собрание Јездимир Богдановски, на свеченоста што по тој поводПрочитај повеќе

Loading...

Денес сите го знаат прославнеиот јунак на македонскиот народ кој во 1689 година користејќи ги успесите на австриската војска која преку Шумадија и Косово наближувала кон Скопје, ги разбунтува катовските рудари и селанската сиромаштија против турските феудалци и бегови и макар за кратко време го ослободиле кратовскиот и кумановскиот крај.Прочитај повеќе

Она што на Куманово најмногу му недостасувало кон крајот на шеесетите години за поуспешно регулирањена сообраќајот, кога улиците биле веќе оптоварени со моторни возила и кога за минувачите претставувале опасност, биле секако пешачките премини, кои започнале да се поставуваат во октомври 1967 година. Уште од претходно биле правени напори патекитеПрочитај повеќе

Куманово важи за град кој со години наназад го негува спортскиот дух и бил центар на сите спортски случувања во поранешна Југославија. Денешните спортисти не радуваат со нови успеси, но добро е да се потсетиме и на историјата на кумановскиот спорт и 16 интересни факти кои ги издвојуваме за вас.Прочитај повеќе

Loading...

На 14 ноември 1944 година во Куманово се одржал првиот народен митинг на кој говореле Михајло Апостолски, Борко Темелковски, Кеман Сејфула, Никола Пешев и други. Манастирот „Света Богородица“ во Mатејче се споменува како градба уште од 1300 година во времето на кралот Милутин. Се тврди дека е заvршен подоцна одПрочитај повеќе

Куманово се до втората полоцина на XIX век било паланка од ориенталски тип, но по спојувањето на моравската пруга со вардарската во 1888 година нагло нараснува и се модернизира. Десетина дена пред излегувањето на кумановскиот партизански одред во 1941 година партиските работници Драган Павловиќ Шиља, Благој Стевковски Гојчо, Панче ПешевПрочитај повеќе

Башиноседелците Куманово го снабдувале со вино и ракија уште од 1855 година.пијалокот на куманвскиот пазар бил донесеуван во меови на магариња и мазги. Меѓу првите снабдувачи на Куманово биле Башиноседелците Коце Цимрев, Давчев, Пешев и Насто Гарев. 10 интересни факти за Куманово кои не сте ги знаеле (6 дел) Loading…Прочитај повеќе

Loading...

Кумановското КУД „Абрашевиќ“ пред Втората светска војна било многу активно и во своите редови ја собирало најнапредната младина која често даоаѓала во судир со полицијата. На една екскурзија во Прешево во 1935 година членовите ја прикажале „Мајка“ од Максим Горки во која главната ја имала Веселинка Малинска. Тогаш биле бруталноПрочитај повеќе