Низ историјата (Page 10)

Меѓу првите младинци кои во почетокот беа примени во Сојузот на комунистичката омладина на Југославиј (СКОЈ), покрај Панче Пешев, Перо Чичо и Киро Фетак, беше и кројачкиот чирак Перо Наков. Колку можеше политички да се работи во оние прилики, со својата активност особено се истакнуваше оваа младинска група. Токму наПрочитај повеќе

Во почетокот на шеесеттите години Општина Кратово била најнеразвиениот дел од Кумановската околија. По ослободувањето овој дел од државата немал никаква стопанска дејност. Токму тоа била причината да започне иселување на поголем број семејства од Кратово, кои заминале во другите делови од Македонија, а голем дел од нив барајќи работаПрочитај повеќе

Во првите денови од учебната година во 1941. година дошло до штрајк на средношколската младина Куманово, организирано од скоевската организација. Ова е еден од првите текстови во првиот број на „Наш весник“ излезен во среда на 11 октомври 1961. година. (Скоевци инаку биле припадници на Комунистичката младинска организација на Југославија)Прочитај повеќе

Loading...

Разгледувајќи ја богатата архива на кумановскиот „Наш весник“ наидовме на еден интересен текст од рубриката „Нашиот репортер низ градот“. Денеска е „ин“ да се носи долга брада, меѓутоа изгледа дека не било во почетокот на шеесеттите години, особено ако работите како келнер. Нема да го парафразираме текстот затоа што ќеПрочитај повеќе

Кон почетокот на шеесеттите години во Крива Паланка постоеле 12 стопански организации во кои работеле над 500 работници и службеници. Според пишувањата на кумановскиот „Наш весник“ во тој период бројот на стопанските организации имал тенденција за постојано проширување и зголемување на производствените можности. Шумско индустрискиот комбинат и фабриката за декоративниПрочитај повеќе

Стопанскиот развиток на кумановскиот регион во шеесеттите години од минатиот век се карактеризира со развој на индустријата, рударсвото и земјоделството. Ако пред војната имало само неколку претпријатија, на почетокот на шеесеттите веќе имало околу 80, пишува новинарот Љубе Јакимовски во првиот број на кумановскиот „Наш весник“. За периодото од 1947-1961Прочитај повеќе

Loading...

Во последно време на нашите улици може да се види вистински рулет, пишува репортерот на „Наш весник“ во далечата 1961 година. Тоа е една новина, што непријатно ги изненади граѓаните, зашто тие знаат дека коцкањето е забрането. Меѓутоа, овој рулет, под фирмата на Здружението на инвалидите, сосема легално се вртиПрочитај повеќе

Извидничката организација од околината на кумановско кон почетокот на шеесеттите години броела над 2.000 члена. Постоеле три одреди во Куманово и по еден во општините Кратово, Крива Паланка и Орашац. Чети имале и Матејче и Табановце. „Секој наш значаен датум е значаен и за извидниците. Оваа година извидниците организираа иПрочитај повеќе

Не минаа ни два дена од нападот, а војската на старата Југославија беше заробена на реонот Крива Паланка – Страцин на чело со командантот на 22. пешадиски полк. Но, командатот на 22 пол не беше спроведен во воен логор. Тој беше облечен во униформа на германски офицер. Тогаш се видеПрочитај повеќе

Loading...

Денеска Орашац е село на 12 километри од центарог на градот во кое останаа само старите лица и популацијата е во постојано опаѓање. Сепак, оваа село до пред 2004 година беше општина, а пред педесетина години беше место во кое животот врвеше и кога сите околни села кои гравитираа конПрочитај повеќе