10 интересни факти за Куманово кои не сте ги знаеле (7 дел)

Сподели со своите пријатели

Башиноседелците Куманово го снабдувале со вино и ракија уште од 1855 година.пијалокот на куманвскиот пазар бил донесеуван во меови на магариња и мазги. Меѓу првите снабдувачи на Куманово биле Башиноседелците Коце Цимрев, Давчев, Пешев и Насто Гарев.

10 интересни факти за Куманово кои не сте ги знаеле (6 дел)

Loading...

На 6 јули 1943 година Кристијан Тодоровски Карпош, Диме Домузлиски, Ангел Шајче и Тоде Димковски Думба, борци од кумановскиот партизански одред ја нападнале општината во кумановското село Сув Орах која била бранета од полицијата и месната стража. По нападот било запленето оружје, облека и друг материјал.

10 интересни факти за Куманово кои не сте ги знаеле (5 дел)

Прв свештеник во Куманово бил парокот на селото Проевце, поп Младен, кој се преселил во градот и бил единствен свештеник до 1818 година.

10 интересни факти за Куманово кои не сте ги знаеле (4 дел)

Во време на турското владеење на денешниот плоштад (кај Тумба) се наоѓал добиточен пазар и општинската куќа „Беледија“.

Кога бројот на кумановските партизани нараснал, на 2 август 1943 година во „Свети Илија“ (Врање) од нив била формирана IV чета на Јужноморавскиот одред која се до 22 август дејствувала на територијата на Јужна Србија.

Loading...

Карап маало го добило името по своите основачи дојдени од селото Карабичане.

10 интересни факти за Куманово кои не сте ги знаеле (3 дел)

До Балканската војна велешани го снабдувале Куманово со грнчарски производи, но по војната Куманово влегува во составот на Србија и доаѓаат доселеници од Пирот кои претежно се занимавале со грнчарство.

10 интересни факти за Куманово кои не сте ги знаеле (2 дел)

На 22 август 1943 година Кумановската чета се оделила од Јужноморавскиот одред кај селото Сливница. Потоа дошле на кумановскиот терен и кај селото М’глинце воделе борба со непријателот.

10 интересни факти за Куманово кои не сте ги знаеле (Прв дел)

Првиот водовод во Куманово е изграден во 1893 година. Водата била доведена од селото Бедиње. Тогаш биле изградени 17 чешми.

По Првата светска војна во Куманово биле основани две банки. Едната во 1922 година – Кумановска трговско-индустриска банка и втората во 1928 година – Кумановскаизвозна и прометна банка. И двете бил основани сопо два милиони динари капитал.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *