Низ историјата (Page 19)

Сподели со своите пријатели

Шестиот Југословенски аеро-рели бил одржан во Куманово на 23. септември 1961. година и тоа пред публика од 20.000 луѓе. Дваесет и тројца најрани моторни пилоти од сите тогашни југословенски републики учествувале на овој голем настан. Пролетале повеќе од илјада километри од Сараево, преку Травник, Ливно, Сињ, Мостар, Плоша, Хум, Тиват,Прочитај повеќе

Сподели со своите пријатели

Во некогашниот хотел „Солун“ била извршена првата кинопроекција во Куманово итоа, како што наведува Миодраг Ардовски Болто, во списанието „Корени“, во 1917 или 1918 година од страна на некој Турчин од Скопје по име Шајтан оџа која заедно со кумановецот Цветко Дољкин организирале неколку претстави во градот. Како што пишуваПрочитај повеќе

Сподели со своите пријатели

Ниту една сочувана архивска документација не говори за борделите и проституцијата која во 20 век била застапена во Куманово, но неа сепак ја имало. За историските податоци за „најстариот занает“ во кумановско пишува Димитар Масевски во неговото дело „Кумановска кафеана“. Според податоците до кои дошол Масевски, тогашните бордели фунцкионирале воПрочитај повеќе

Loading...

Сподели со своите пријатели

Селските населби во кумановскиот крај не секогаш биле постојани. Тие се менувале. Некои ја менувале својата географска положба, некои се раселувани па пак обновувани, а некои сосема исчезнале. Причини за тоа биле пустошења на освојувачите, економската состојба, преселба на народите, болестите и т.н. Ако го разгледаме пописниот дефтер за НагоричкаПрочитај повеќе

Сподели со своите пријатели

Во западниот дел од Кумановскиот крај, сега населението во најголем дел е муслиманско – албанско. Во останатите делови од Кумановскиот крај – средниот, источниот и југоисточниот (за кои овде ќе зборуваме), во огромно мнозинство е застапено христијанско – словенско население. Нашето население во Кумановскиот крај, главно е поделено на триПрочитај повеќе

Сподели со своите пријатели

Во повелбата на византискиот цар Василиј II од 1019 година, се наведува дека во тогашната позната Морозвишка епархија, која се протегала претежно во источниот дел на Република Македонија, во својата граница се наоѓале седум градови со нејзините соседни области. Тоа биле: Морозвизд, Козјак, Славиште, Злетово, Луковица, Пијанец и Малешево. Ние овааПрочитај повеќе

Loading...

Сподели со своите пријатели

Куманово сè до почетокот на 19 век било едно обично село, населено со мешовито христијанско-муслиманско население. Во турските пописни дефтери од 16 век, денешното Куманово е регистрирано како село. Во 1519 година имало 34 христијански и 19 муслимански домаќинства, а пак 1573 година бројот на христијанските домаќинства изнесувал 21, аПрочитај повеќе

Сподели со своите пријатели

Христијанско-словенското население од Кумановската област за време на турското владеење, почнувајќи главно од крајот на 18 век па до 1912 год., било поделено на две групи: на група слободни или  раетски селани, кои и понатаму ги сочинувале имотите, и на  група  селани  чифчии,  кои обработувале беговско-агински имоти. Во следниве редовиПрочитај повеќе

Сподели со своите пријатели

Муслиманското население (Турците, Албанците и Торбешите) од територијата на Република Македонија, како османлиски војници, на почетокот на 19 век учествувале во војните против српското востание под водство на вождот Караѓорѓе. Кога востанието конечно било крваво задушено 1813 год., поединечни муслимани со себе повеле српски заробеници, пред сè жени и деца.Прочитај повеќе