Министерство за образование и наука

Сподели со своите пријатели

Министерството за образование и наука информира дека се објавени резултатите од  Конкурсот за доделување на стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2022-2023. Loading… Студентите кои се стекнаа со правото на користењеПрочитај повеќе

Сподели со своите пријатели

Промоцијата и подигнувањето на квалитетот на средното стручно образование во државава преку унапредување и проширување на концептот на учење преку работа во компании, ќе биде во фокусот на работата на Министерството за образование и наука во следните неколку месеци, а поддршка за постигнување на поставените цели е обезбедена од ВладатаПрочитај повеќе

Сподели со своите пријатели

Министерството за образование и наука информира дека објавени се резултатите од  конкурсите за доделување на стипендии за ученици од средните стручни училишта за учебната 2022-2023 и истите може да се погледнат на следниот линк. Loading… Средношколците кои се стекнаа со правото на користење ученичка стипендија треба да испечатат и пополнатПрочитај повеќе

Сподели со своите пријатели

Министерството за образование и наука информира дека дистрибуцијата на учебниците за учениците од прво, второ, четврто и петто одделение во основното образование се одвива согласно однапред утврдената динамика. Loading… Во тек е испораката на учебници согласно последниот од вкупно 4 потпишани договори за учебници за прво, второ, четврто и петтоПрочитај повеќе

Сподели со своите пријатели

Продолжува процесот на изработка на нови учебници и наставни материјали за учениците од основното образование, кое се реформира согласно среднорочен акциски план на Министерството за образование и наука и другите надлежни институции и засегнати страни. Информираме дека е објавен повик за автори за поднесување предлог учебници за наставните предмети воПрочитај повеќе

Сподели со своите пријатели

Министерството за образование и наука информира дека на www.mon.gov.mk е објавен јавен повик за остварување на правото на субвенциониран студентски оброк, што подразбира  добивање на месечен паричен надоместок од околу 2400 денари за 9 месеци во годината. Loading… Рокот за пријавување за тековните студенти е од 25 ноември до 3Прочитај повеќе

Сподели со своите пријатели

Министерството за образование и наука објави Јавен повик за доделување на грантови за основните и јавните средни училишта, кои придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранцијата. Активностите кои ќе бидат поддржани со грант, може да се реализираат самостојно во училишта во кое наставата се одржува наПрочитај повеќе

Сподели со своите пријатели

Комисија формирана со одлука на министерот за образование и наука ќе ја преиспитува содржината на учебникот по историја за 7мо одделение, откако до министерството пристигнаа повеќе претставки дека одредени податоци и информации кои се објавени во учебникот не соодветствуваат со научната реалност. Loading… Во законски утврден рок од 10 дена,Прочитај повеќе

Сподели со своите пријатели

Зајакнувањето на човечкиот капитал е еден од најголемите предизвици на земјава. Квалитетот на образованието е основа за развојот на човечкиот капитал, реформски процеси во националниот образовен систем, меѓутоа потребни се дополнителни инвестиции за подобрување на процесот на учење. Една од иновациите е националната процена  на тестирањето со што ќе сеПрочитај повеќе

Сподели со своите пријатели

Септемвриската плата за вработените во основното и средното образование е повисока за 15 проценти. Тоа значи дека околу 32.500 вработени, од кои 25.000 наставници, добиваат дополнителна мотивација за работа и лично вложување во унапредувањето на квалитетот на националниот образовен систем.    Loading… Заедно со досегашните зголемувања од 21 процент, вработенитеПрочитај повеќе