Зголемен бројот на нови бракови во Општина Куманово, а намален на разводите

Сподели со своите пријатели

Според податоците на државниот завод за статистика, бројот на склучени бракови во второто тримесечје од годината е зголемен за 8.2% во споредба со истиот период од 2014 година и изнесува 3 710 бракови.

Loading...

Разведените бракови пак бележат намалување од 12.4% во споредба со истиот период од 2014 година и нивниот број изнесува 495 на државно ниво.

Што се однесува до Општина Куманово, бројот на склучени бракови е зголемен во второто тримесечје, а бројот на разводи е намален. Така во првите три месеци од 2015 во Куманово биле склучени 126 бракови, а разведени биле 18, додека за април, мај и јуни се склучени 96 бракови повеќе и истата бројка сега изнесува 222 нови бракови, а разводите се намалени на 13.

Само за споредба, во Општина Липково бројот на нови бракови е зголемен скоро за три пати, а за исто толку е намален бројот на разводи. Па така, ако во првите три месеци биле склучени 32 бракови, во второто тримесечје истата бројка изнесува 101, а разведен бил само еден брачен пар, за разлика од првите три месеци на 2015 кога биле разведени 3 бракови.

Во Општината Старо Нагоричане во второто тримесечје биле склучени пет бракови, што е повеќе во однос на трите кои биле склучени во текот на првиот тримесечен период на 2015, за половина година нема разведено ниту еден брачен пар.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.