Владата го донесе шестиот пакет антикризни економски мерки

Сподели со своите пријатели

Владата на Република Северна Македонија на вчерашната 66-та седница го усвои Шестиот пакет антикризни економски мерки вреден 17,8 милиони евра за поддршка на дејностите кои беа целосно затворени со цел превенирање на ширењето на корона вирусот во текот на месец април 2021, како и за подобрување на ликвидноста на компаниите кои инвестираат во текот на 2021 година.

Loading...

Првата кредитна линија од овој пакет е за поддршка на медиуми со која ќе бидат опфатени 55 компании за поддршка на нивната ликвидност преку креирање на посебна кредитна линија во износ од 61.500.000 денари, со 0% каматна стапка.

Следната мерка од овој пакет е за поддршка на ликвидност на 2.600 компании во вкупна висина од 123.000.000 денари за деловни субјекти кои оствариле и ја ре-инвестирале добивката за 2019 година и таа ќе се реализира со субвенционирање на каматни стапки по основ на одобрени кредити за ликвидност и обртни средства од деловните банки со максимален износ до 10% од остварената добивка на деловните субјекти во 2019 година.

Мерката 3 предвидува финансиска поддршка за угостителите регистрирани со шифри на приоритетна дејност: 56.10, 56.29, 56.30, односно околу 6.000 компании во кои до 06.04.2021 година работеле околу 17.000 вработени.

Како основа за пресметка на оваа поддршка се земаат просечните месечни приходи остварени во 2019 и 2020 година, на кои се аплицира месечен износ за компензација од 30%, кој ќе биде помножен со соодносот на бројот на денови колку што овие дејности се затворени.

Со оваа мерка се опфатени и компании од овие дејности кои се регистрирани после 2019 година и за нив како основ за пресметка ќе бидат земени просечните месечни приходи од денот на основање до крајот на 2020 година. Дополнително, секој регистриран активен субјект од дејностите опфатени со шифрите 56.10, 56.29 и 56.30 ќе добие финансиска поддршка во износ од 15.200 денари по вработен според бројот на ефективни работни часови, со пресек на 31.12.2021.

Со четвртата мерка се овозможува финансиска поддршка за приватни детски одморалишта, ноќни клубови, игротеки, ресторани за свадби, компании од индустријата организирање настани (ивент индустрија), фитнес центри, фотографи и фотографски студија, односно околу 1.200 компании.

Како основа за пресметка на финансиската поддршка за овие правни субјекти се земаат просечните приходи остварени во 2019 година, на кои се аплицира месечен износ за компензација од 30%. Дополнително, сите компании опфатени со оваа мерка ќе добијат финансиска поддршка во износ од 15.200 денари по вработен според бројот на ефективни работни часови, со пресек на 31.12.2020 година.

Loading...

Со мерка 5 од шестиот пакет се обезбедува финансиска поддршка на туристички агенции со која ќе бидат опфатени околу 300 компании, и тоа туристичките агенции со А лиценца ќе добијат по 5.000 евра, а туристичките агенции со Б лиценца ќе добијат по 3.000 евра. Вкупната вредност на оваа мерка изнесува 86.100.000 денари.

Мерка 6 е наменета за финансиска поддршка на 786 естрадни музичари, 110 туристички водичи, членови на еснафските здруженија на музичари, како и на сите физички лица кои се регистрирани како лиценцирани туристички водичи во регистарот на Министерството за Економија кои во текот на 2020 година, и кои, како физички лица, имале просечен месечен нето приход под 15.000 денари.

Со мерката 7 од шестиот антиковид пакет на Владата на Северна Македонија ќе бидат обезбедени бесплатни ковид тестови за странски туристи кои ќе престојуваат во државата.

Станува збор за 50.000 тестови вредни 30.750.000 денари за бесплатно тестирање на странски туристи со цел да ги запазат здравствените протоколи во државата како гаранција за туристите кои ќе ја посетат нашата држава дека без дополнителни трошоци ќе бидат спремни да се вратат во земјата од каде доаѓаат или да го продолжат своето патување во друга земја.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *