Вакви јајца се наоѓаат еднаш во сексилион случаи (видео)

Сподели со своите пријатели

Студент од Велика Британија открил дека секое од 12 јајца во пакувањето кое го купил има по две жолтки, а веројатноста такво нешто да се случи е еден спрема секстилион, односно 10 на 36-ти степен.

Том Тосети, британски студент по математика и физика на Ешер колеџот во Велига Британија, по искршени седум јајца започнал да снима, а потоа ги искршил и останатите пет и открил дека сите имаат по две жолтки.

Посегнал по мобилниот и запчнал да снима:?

Едно јајце – 1: 1.000

Две јајца – 1: 1.000.000 (милион)

Три  јајца – 1: 1.000.000.000 (милијарда)

Четири  јајца – 1: 1.000.000.000.000 (билион)

Пет јајца -: 1: 1,000,000,000,000 (билијарда)

Шест јајца: 1: 1.000.000.000.000.000.000 (трилион)

Седум јајца -: 1: 1.000.000.000.000.000.000.000 (трилијарда)

Осум јајца: 1: 1.000.000.000.000.000.000.000.000 (квадрилион)

Девет јајца -: 1: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (квадрилијарда)

Десет јајца -: 1: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (квинтилион)

Единаесет јајца -: 1: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (квинтилијарда)

Дванаесет јајца : 1: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (секстилион)


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.