ООУ „11 Октомври“

Сподели со своите пријатели

Министерството за образование и наука продолжува со спроведување на планираните инвестициски активности за 2022 година за поквалитетни услови за образование, со подеднаков опфат на сите општини во државата и реализација согласно приоритетноста на потребите. Loading…     Едно од училиштата кои наскоро ќе имаат подобрени услови за реализација на воспитноПрочитај повеќе