DRӒXLMAIER Куманово

Сподели со своите пријатели

DRӒXLMAIER Куманово заедно со своите вработени успешно реалзираше акција за пролетно чистење во месноста Рајкова куќа во блзина на Куманово. Преку волонтерски пристап и тимска работа вработените покажаа одговорност и високо ниво на свесност за заштита на животната околина. Loading… Акцијата опфати рачно собирање смет и отпад, а DRӒXLMAIER гиПрочитај повеќе