Што се случува кога во авионот нема лекар, а некому му е потребна помош?

Сподели со своите пријатели

Такви случаи се ретки, но понекогаш доведуваат патниците да се разболат во текот на летот.

Во такви ситуации добро е кога ќе се најде барем еден патник кој е лекар или медицинска сестра.

Loading...

Како патниците во авионот да се заштитат од коронавирусот?

Што се случува кога во авионот нема ниту лекар, ниту медицинска сестра?

Персоналот е обучен за медицинска помош, но стручната помош на лекар е далеку повредна во кризни ситуации.

Понекогаш на такви летови главен доприност е советувањето на екижаот како да излезат на крај со ситуација која може да ги вознемири сите патници.

Зошто се затемнува внатрешноста на авионот при полетувањето?

Но, постојат и лекари кои без оглед на својата струка не сакаат да влегуваат во територија надвор од нивното подрачје на експертиза.

Како ќе знаете дали таквиот патник е вистински лекар?

Во последно време се практикува проверна на патниците кои тврдат дека се лекари.

Loading...

Една работа екипажот на авионот никогаш не смее да ја прави за време на летот

Персоналот се обудва само да разреши ситуација дали ќе побара помош од квалифицираниот патник кој ќе одговара или ќе се јават за медицински совет од експерти кои одговараат на такви повици.

Овие информации помагаат пилото да се одлучи дали ќе го преусмери авионот на најблискиот аеродром за да патникот добие соодветна помош.

Колку е веројатно ваков случај навистина да се случи?

Што ќе се случи ако во авионот го оставите вклучен мобилниот телефон?

Според истражувањата објавени во магазинот „New England Journal of Medicine“, потребата за итна медицинска помош се јавува еднаш на 600 комерцијални летови.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *