Штабот за заштита и спасување при Општина Куманово со неколку зкалучоци по одржаниот состанок

Сподели со своите пријатели

Вчера во просториите на Општина Куманово бил одржан состанот на општинскиот штаб за заштита и спасување на кој присуствувале секретарот на Општина Куманово Валентина Алексовска, командирот на ТППЕ – Куманово Деан Илиевски, началникот на СВР Куманово Игор Митевски.

На состанокот поканети биле и претставници од Дирекцијата за заштита и спасување – Одделение Куманово, Регионалниот центар за управување со кризи Куманово и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Куманово меѓутоа истите не се појавиле на состанокот.

На дневниот ред на состанокот се разгледувале информации со состојбата со речните корита на теритирија на Општина Куманово, како и одлука за превземање на понатамошни мерки во врска со поплавите.

Учесниците во дискусијата истакнаа дека на ден 13.03.2016 година ги имаат посетено сите критични точки на речните корита и моментално водата е повлечена во своите речни корита. Воглавно од излевањето на речните корита е поплавено земјоделско земјиште. Реките во градежниот реон на Општина Кумнаово се немаат излеано од своите речни корита при последните врнежи.

По завршување на расправата Општинскиот штаб за заштита и спасување ги донел следните заклучоци:

  1. Се препорачува на Општина Куманово по намалување на нивото на водата да продолжи со превентивно чистење на речните корита на критичните точки.

  2. Се препорачува на ЈП „Кумановско Липковско поле“  да превземе активности за чистење на речните корита на критичните точки вон градежен реон.

  3. Се препорачува на општинската комисија за проценка на штети да излезе на лице место и да ги утврди настанатите штети од излевање на речните корита.

  4. Да се информираат граѓаните преку локалните медиуми дека Барања за претрпена штета можат да поднесуваат во период од 16.03.2016 до 21.03.2016 до 14:30 часот.

фото: архива

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.