Нивниот убод боли, но нивното исчезнување ќе боли уште повеќе!

Сподели со своите пријатели

Нивниот убод боли, но ако ги снема, ќе боли многу повеќе. Институтот Earthwatch на последната дебата на Royal Geographic Society of London заклучи дека пчелите се најважните живи суштества на планетата. И тогаш заклучија: веќе на работ на истребување.

Loading...

Пчелите ширум светот исчезнале и до 90 проценти според неодамнешните студии.

Причините се различни во зависност од регионот, но меѓу главните се масовното уништување на шумите, недостаток на безбедни места за гнездење, недостаток на цвеќиња, неконтролирано користење на пестициди, промени во почвата…

Студиите исто така потврдија дека пчелите се единственото живо суштество кое не е носител на кој било вид патоген, без разлика дали се габи, вируси или бактерии.

70% од овие инсекти зависат од земјоделството во светот, поточно, 70 од 100% храна доаѓаат од интервенција на пчелите.

Исто така, опрашувањето со кое пчелите им овозможуваат на растенијата да се репродуцираат, хранат милиони животни – така што без нив фауната наскоро ќе исчезне.

Непотребно е да се зборува за сите придобивки на медот за здравјето на луѓето.

 

Loading...

 

Зошто пчелите исчезнуваат?

Швајцарскиот институт за технологија ги обвинува брановите произведени од мобилната телефонија.

Тие објаснуваат дека овие бранови, кои се испуштаат за време на повик, се способни да ги дезориентираат пчелите, кои го губат чувството за правец што им го загрозува животот.

Истражувачот и биолог Даниел Фавре, заедно со други научници, направиле 83 експерименти кои покажуваат дека пчелите, во присуство на овие бранови, прават бучава десет пати поголема од вообичаеното. Така им кажуваат на другите пчели дека има опасности и им кажуваат да ги напуштат кошници.

Несомнено, најголемата причина за нивното исчезнување се припишува на постојаното труење на земјоделските култури.

 

Loading...

 

Дали има решенија?

Навистина има решенија, проблемот е што тие се многу тешки за спроведување затоа што има многу добро воспоставени практики во производството и земјоделството.

Сепак, предложени се три решенија со надеж дека ќе можат да се имплементираат за кратко време:

– Забрана, не намалување, употреба на токсични пестициди.

– Промовирање на целосно природни земјоделски алтернативи.

– Вршење постојани истражувања и следење на здравјето на пчелите, благосостојбата и конзервацијата.

Loading...

Овие мерки се од витално значење затоа што ако ништо не се стори за 10 години на пчелите не треба да се смета воопшто, што би довело до катастрофа со храна и здравствена криза.


Leave a Reply