МОН објави конкурс за запишување студенти постари од 30 и 35 години

Сподели со своите пријатели

Министерството за образование и наука го објави конкурсот за упис на факултет за академската 2015/2016 година, наменет за жени над 30 и мажи над 35 години, кои немаат високо образование или не го дооформиле.
Обезбедени се вкупно 670 слободни места, од кои најмногу на Државниот универзитет – Тетово (315), на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 230, на „Гоце Делчев“ во Штип 80 и на „Климент Охридски“ во Битола 45 места.
На кандидатите им се на располагање вкупно 44 студиски програми, во најголем дел технички, на 16 факултети од четирите универзитети. Тие самите ги утрврдуваат критериумите и роковите за упис.
Заменик-министерот за образование и наука Спиро Ристовски рече дека кандидатите треба да имаат завршено четигодишно средно образование и заснован работен однос на неопределено време или невработени лица кои се пријавуваат во Агенвијата за вработување најмалку пет години. Тие ќе ги кофинансираат студиите со 200 евра годишно. Повеќе информации се наведени на вебс-траницата на МОН www.mon.gov.mk.
– Конкурсот е проектиран согласно со резултатите од деталната анализа на потребите на пазарот на трудот во земјата и утврдувањето на дефицитарните занимања, односно занимања кои се актуелни или ќе бидат барани во иднина. Проектот 30/35 се спроведува шеста година и досега можноста ја искористиле околу 1500 граѓани, рече Ристовски.

 

Loading...

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.