Луѓето ќе бидат погребувани во разградливи капсули, а дрвјата ќе ги заменат спомениците (фото)

Сподели со своите пријатели

Дизајнерите Ана Цители и Руал Братзел од Италија осмислиле иоразградлива капсула во која покојниците би можеле да бидат погребани, а над капсулата би било насадено дрво, наместо класичен споменик.

Loading...

Идејата на целата приказна е остатоците од покојниците да може да се претворат во хранливи состојки за растење на стеблото, а наместо низа споменици гробиштата би изгледало како низини од дрвореди па дури би можеле да се нарекуваат и „Шуми на сеќавањата“.

Инаку, покојникот во капсулата би бил ставен како фетус, додека самата капсула би имала форма на јајце, кои би било закопано длабоко во земјата.

123

Кое дрво ќе биде насадено изнад би зависело од желабата на роднините или последната желба на починатиот, а симболично гледано покојникот би можел да продолжи да „живее“ низ дровто кое ќе биде посадено изнад него.

Од друга страна авторите сметаат дека ваквите шуми би биле многу помалку депресивни од сегашните гробишта.

Сепак, ваков начин на погребање е забранет во Италија, но тие двајца напорно работат на измена на законот.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.