Ќе се развива за учење од далечина и дигитални содржини за користење во наставата

Сподели со своите пријатели

На оваа своја седница Владата го утврди текстот на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за Бирото за развој на образованието со кој се врши усогласување на надлежностите на Бирото со другите закони кои ја тангираат неговата работа, како што се законите кои го регулираат основното и средното образование, учебниците, статусот на наставниците и стручните соработници и сл.

Loading...

Со овој Предлог-закон ќе се воспостави и развива портал за учење од далечина и дигитални содржини за користење во наставата, што е од исклучително значење во последно време со пандемијата со КОВИД-19, при што се земаат во предвид и глобалните тенденции во насока на развој на учење од далечина.

Со новите законски решенија се овозможува и ангажирање на стручни лица кои во целост ќе одговорат на законските надлежности на Бирото, а со тоа и за унапредување и развојот на образованието.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *