Државата дава под закуп земјиште во Куманово за рибници, насади и развивање рурален туризам

Сподели со своите пријатели

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство денеска распишаа три јавни огласи за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над три хектари по пат на електронско јавно наддавање.

Loading...

Понудена е вкупна површина од 7.590 хектари во Куманово, Велес, Прилеп, Струмица и Свети Николе, Валандово, Гевгелија и Кавадарци, а право на учество имаат домашни физички и правни лица, како и странски правни лица.

На Јавниот оглас бр. 06/15, се дава во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост во Куманово наменето за:

– подигање на долгогодишни насади (лозја, овоштарници, хмељ) и оранжерии за период до 30 години;
– подигање на долгогодишни насади со лешник за период од 70 години;
– одгледување на други земјоделски култури (ароматични и лековите билки) за период од 15 години.

Во Јавниот оглас бр. 07/15 повторно е понудено земјиште во Куманово кое се дава во закуп со овој јавен оглас е за:

– подигање на долгогодишни насади (лозја, овоштарници, хмељ) и оранжерии за период до 30 години;
– подигање на маслинарници за период до 50 години;
– подигање на насади со лешник за период од 70 години;
– одгледување на други земјоделски култури за период до 15 години;
– одгледување на брзо растечки дрвја на земјоделско земјиште кое се наоѓа на надморска височина над 700 метри, за период до 30 години;
– ливади за период до 15 години;
– рибници до 20 години и
– спортско-рекреативни активности и рурален туризам до 30 години.

Подетални информации за јавниот оглас може да се добијат во регионалните канцеларии на Министерството за земјоделство или на веб страна.

 

Loading...

 


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.