Димитриевски: Куманово било град на работниците и треба така да остане, продолжуваме со развојот на локалниот економски раст во Куманово

Сподели со своите пријатели

„Силна економија, стабилна општина и среќно ангажирани граѓани. Целта е да ја развиеме локалната економска зона Новини и Речици. Да ја отвориме за нови странски, но и домашни инвестиции, да дадеме можност да се вработат поголем број на луѓе, да бидат среќни и исполнети. Куманово било град на работниците и треба да остане така. Продолжуваме заедно со развојот на локалниот економски раст на наше Куманово“, вели независниот кандидат за градоначалник Максим Димитриевски.

Loading...

Во рамките на локалниот економски развој во план е изградба на економски капацитети на локално ниво, со цел подобрување на економската иднина и животниот стандард на сите жители на Куманово, преку процес во кој јавноста, стопанските дејности и невладиниот сектор во коoрдинација со Локалната самоуправа ќе работат заедно како партнери, за да создадат подобри услови за економски развој и нови вработувања.

Со изградба на нови индустриски зони и обезбедување на поволни услови за инвестиција на поголеми индустриски капацитети ќе создадеме можност за
отворање на нови работни места за млади и стручни кадри, јакнејќи го домашното стопанство. Вложување во изградба на инфраструктура во индустриска зона Новини и Речица преку воспоставување на систем ОД ЗОНА ЗА ЗОНА.

Ќе креираме стимулативни политики и програми за поттикнување на локален економски развој со акцент на старт ап бизниси, иновативност и социјално
претприемништво.

Ќе поттикнуваме занаетчиство кај младите преку промоција на занаетчиството и креирање мерки за подобри услови за занаетчиите и зголемена соработка со Занаетчиска комора.

По победата на 31-ви октомври, следува организирање, поддршка и учество на локални саеми, бизнис форуми и друг вид средби и манифестации за економско регионално мрежно поврзување, со цел промоција и развој на економијата, размена на искуства и поттикнување за инвестирање, но и градење партнерства со граѓанските организации преку мобилизација, вмрежување и поддршка за реализација на активности од јавен интерес.