БДП во третото тримесечје минус 3,3 проценти

Сподели со своите пријатели

Стапката на раст на Бруто домашниот производ во третото тримесечје е -3,3 проценти, објави денеска Државниот завод за статистика.

Loading...

Во овој период финалната потрошувачка на домаќинствата, вклучувајќи ги непрофитните институции кои им служат на домаќинствата, номинално опаѓа за 1,4 проценти, а нејзиното учество во структурата на бруто домашниот производ изнесува 66 проценти.

Извозот на стоки и на услуги номинално е намалено за 6,8 проценти, а увозот на стоки и на услуги бележи намалување во номинален износ од 3,2 проценти.

Најголем пораст е забележан во секторите Земјоделство, шумарство и рибарство од 5,2 проценти, Градежништвото од 3,4 проценти  и во Информации и комуникации од 3,3 проценти.

Билјана Анастасова-Костиќ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *