Зошто забораваме?

Сподели со своите пријатели

Неколку интересни теории за неизбежниот процес на заборавање.

Постојат многу различни теории за заборавањето. Можеби забораваме затоа што отпрвин не сме го сместиле во сеќавање на вистински начин.Можно е и дека поради стареењето, врската помеѓу невроните, кои не се обновуваат, редовно пропаѓа и памтењето.

Постои и теорија во склад со која новите складирани сеќавања се поврзуваат со старите сеќавања, па дури и претпоставката дека сеќавањата всушност никогаш не се губат од памтењето, туку со времето ја губиме способноста да ги привикаме.

Некои научници се повикуваат и на појавата на „мотивирано заборавање„ , која се однесува на намерно бришење на несаканите сеќавања.

Се разбира, таа тема е посебно занимлива бидејќи постојат докази и за тоа дека несаканите настани и трауми е тешко да се заборават.

Од друга страна, би требало да се има на ум дека заборавањето не е воопшто лошо!

Кога би ја памтеле секоја, па и најмалата поединост во врска со светот кој не опкружува и секое искуство во текот на животот..брзо би го потрошиле сиот расположлив простор за складирање на тие податоци- пишува Забавник.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.