Владата со предлог кризната состојба да се пролонгира до крајот на годината

Сподели со своите пријатели

Владата до Собранието на Република Македонија доставила предлог одлука за изменување на одлуката за одобрување да се продолжи рокот на постоење кризна состојба поради зголемениот обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на државата со која кризната состојба би траела до 31 декември 2016-та година.

Согласно горенаведното, со цел да се обезбеди континуитет во вршењето на активностите од страна на силите на Армијата на Република Македонија и безбедносните сили на Министерството за внатрешни работи, во функција на обезбедување, заштита и чување на државната граница, како и врз основа на Извештајот за направена процена и сеопфатна анализа со образложение за продолжување на времетраењето на кризната состојба и Извештајот за изработена Анализа на ризик од илегална миграција, Владата на Република Македонија заклучи да побара од Собранието на Република Македонија да ја донесе Предлог-одлуката за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија и да го одобри продолжувањето на рокот за справување со кризната состојба, во времетраење до 31 декември 2016 година – се вели во образложението.

Инаку минатата година поради големиот бран бегалци и мигранти кои транзитираа низ Република Македонија, а чија бројка обично се движеше и над 5.000 дневно, беше донесена одлука кризната состојба на границите да трае до 15-ти јуни, но поради бранот кој се уште се очекува да трае најверојатно рокот ќе биде пролонгиран


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.