Николина Кениг

Сподели со своите пријатели

Бирото за развој на образованието, во соработка со ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување, одржа тркалезна маса на која беа претставени наодите од Евалуацијата на пилот-програмата за сеопфатно сексуално образование (ССО) што се спроведуваше во 2021 година во 9-то одделение во основните училишта „Јан Амос Коменски“ и „КузманПрочитај повеќе