Состојба со COVID-19 во светот (заклучно 11.03.2020)

Сподели со своите пријатели

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 11.03.2020:

Loading...

Број на потврдени случаи на глобално ниво118.326 (4.627 нови)

Број на смртни случаи на глобално ниво – 4.292 (280 нови)

Кина

Број на потврдени случаи – 80.955 (31 нов)

Број на смртни случаи – 3.162 (22 нови)

Други земји

Број на потврдени случаи – 37.371 (4.596 нови)

Loading...

Број на смртни случаи – 1130 (258 нови)

Број на зафатени земји/региони – 113 (4 нови)

Северна Македонија

Број на потврдени случаи – 9 (4 импортирани и 5 со локална трансмисија)

Денови од последно пријавување на потврден случај – 0

Во последните 24 часа регистрирани се 2 нови случаи на COVID-19, потврдени на 11.03.2020. Се работи за случаи поврзани со првите две случаи, жители од Дебар.

СЗО проценка на ризик

Кина – многу висок

Loading...

Регионално ниво – многу висок

Глобално ниво – многу висок

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈАВНОСТА

Loading...

Доколку имате дополнителни прашања во врска со болеста може да се јавувате на следните телефонски броеви

ЦЈЗ Битола                 071 261 330

ЦЈЗ Велес                   071 219 278

ПЕ Гевгелија              078 545 444

ЦЈЗ Кочани                 071 373 913

ЦЈЗ Куманово                        070 215 851

Loading...

ЦЈЗ Охрид                  070 723 029

ЦЈЗ Прилеп                 076 475 747

ЦЈЗ Скопје                  071 289 614

ЦЈЗ Струмица             072 235 543

ЦЈЗ Тетово                  075 240 464

Loading...

ПЕ Гостивар               076 365 161

ЦЈЗ Штип                    078 365 613

ИЈЗ Скопје                  078 387 194

ЗД Ало докторе          02/15 123

Извор: Центар за управување со кризи

Loading...

Leave a Reply