Препишала богатсво од 2,5 милиони долари на своето куче

Сподели со своите пријатели

Една постара италијанска дама ја препишала целокупната имотн состојба во вредност од 2,5 милиони долари на своето куче. Осумдесен и четиригодишната, која живее со својата ќерка и неколкуте внуци, ја донела одлуката нејзиниот адвокат да ја спроведе.

Loading...

Според документот, нејзиното куче Кико ќе наследи два стана, неколку имтои и повеќе сметки во банка. Според збровоите на адвокатот, госпоѓата оваа одлука ја донела набргу по смртта на својот сопруг. Адвокатот додава дека таа го потпишала документот со своја рака.

Според италијанскиот закон, оставање на имоти на домашни миленици нема правна основа. Личности кои сакат својот имот да го сотават на мачиња или кучиња мораат да одредат извршител на својот тестамент, кој може да биде приватно лице или организација. Извршителот е должен да осигура квалитетен живот на домашното мичениче, откако ќе добие право на пристап кон имотот.

Prema oporuci, njezin pas mješanac Kiko naslijedit će dva stana, nekoliko imanja i više računa u banci. Prema odvjetnikovim riječima, gospođa je ovu odluku donijela ubrzo nakon muževe smrti. Odvjetnik je rekao da je dama potpisala oporuku svojom rukom.

Prema talijanskom zakonu, ostavljanje imovine kućnim ljubimcima i životinjama nema pravnu snagu. Osobe koje žele svoju imovinu ostaviti mačkama ili psima moraju odrediti izvršitelja svoje oporuke, koje može biti privatno lice ili organizacija. Izvršitelj je dužan osigurati kvalitetan život domaće životinje ili ljubimca nakon što dobije pravo pristupa imovini.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.