Пасошите на овие држави можете да ги купите сосема легално

Сподели со своите пријатели

Ако имате доволно пари навистина можете да станете граѓанин на светот.

Loading...

– На многу богати луѓе им е важно да имаат два или три пасоши за да имаат поголема слобода. За некои тоа е статусен симбол, како купувањето автомобил, вели советникот Нури Кац за „Бизнис инсајдер“.

Купување на втор (или трет) пасош е растечки тренд меѓу богатите. Но, тоа не е опција која им е достапна на сите. Во прашање е „дрќавјанство во замена за инвестиција“ или CIP и е дозволено во голем број држави во светот.

Додека некои можат да го користат вториот пасош за патување до одредиште на кое со првиот не може да се патува, многумина ја користат документацијата – дврќавјанството не може да се одзеде, совенм ако лицето не направи некој сериозен прекршок.

Земји кои се вклучени во ваква програма сакаат да регрутираат богати странски инвеститотри за да ја потикнат локалната економија. Така пасошот сега може да чини 30.000 долари годишно на Тајалнд до инвестиции од милион долари во американското претприемништво.


Leave a Reply