Одговорете на овие 2 прашања и откријте колку сте интелегентни!

Сподели со своите пријатели
Тестовите за интелегнција обично се долги и досадни, но сега постои многу едноставен начин за да дознаете дали сте и колку сте интелегнтни. Се работи за тест од книгата на Бен Амбриџ која се вика “Psy-Q”. Се состои од само две прашања и е многу прецизен. Прашањата се: 1. Дали животот во густо населена средина ве депримира? а. Многу. б. Малку. в. Не, воопшто. 2. Дали повеќе би се дружеле со вашите пријатели секој ден отколку два до три пати неделно? а. Да, секако. б. Можеби малку. в. Не.   Ако сте избрале „б“ или „в“ за првото прашање и „в“ за второто прашање, тогаш вие спаѓате во групата на интелегентни луѓе. Да појасниме: Ако се земе предвид дека просечен IQ е 100, студиите откриле дека густо населените средини негативно влијаат на луѓе кои имаат понизок степен на интелегенција (околу 81), додека оние што имаат повисок степен на интелегенција (околу 116) немаат проблем со тоа. Исто така е откриено е дека секојдневното дружење со пријателите им пружа поголемо задоволство на луѓето со помал  IQ, а оние што имаат поголем степен на интелегенција, тоа ги фрустрира.