Објавен конкурсот за упис: 2.618 места во кумановските средни училишта

Сподели со своите пријатели

Со Конкурсот за запишување ученици во средното образование во учебната 2020/2021 година е утврдена можноста за запишување ученици според наставните планови и програми за: гимназиско образование, стручно образование (техничко образование – четиригодишно траење, стручно образование за занимање – тригодишно траење и двегодишно траење), средно уметничко образование и средно образование за ученици со посебни образовни потреби.

Loading...

Со Конкурсот за запишување ученици во средното образование во учебната 2019/2020 година е утврдена можноста за запишување ученици според наставните планови и програми за: гимназиско образование (природно – математичко подрачје (комбинација А), природно – математичко подрачје (комбинација Б), општествено – хуманистичко подрачје (комбинација А), општествено – хуманистичко подрачје (комбинација Б), јазично – уметничко подрачје (комбинација А), јазично – уметничко подрачје (комбинација Б), стручно образование (техничко образование – четиригодишно траење, стручно образование за занимање – тригодишно траење и двегодишно траење), средно уметничко образование, средно образование за ученици со посебни образовни потреби и гимназиско образование во Математичко – информатичка гимназија.

Во Кумановската Гимназија „Гоце Делчев“ во прва година ќе се запишат 374 ученици во 11 паралелки (340 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на српски јазик) според наставните планови и програми за: Гимназиско образование – 374 ученици, 11 паралелки, минимум 60 поени.

Гимназија „Гоце Делчев“

Десет паралелки со настава на македонски јазик ќе бидат достапни за 340 ученици и една паралелка на српски јазик со 34 ученици.

Во прва година во Гимназијата „Сами Фрашери“ ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки со настава на албански јазик според наставните планови и програми за: Гимназиско образование – 272 ученици, 8 паралелки, минимум 60 поени.

Loading...
Гимназија „Сами Фрашери“

Во ССОУ „Киро Бурназ“ во прва година ќе се запишат 510 ученици во 15 паралелки (374 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик и 136 ученици во 4 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

ССОУ „Киро Бурназ“

ССОУ „Киро Бурназ“

ССОУ „Киро Бурназ“

ССОУ „Киро Бурназ“

Во прва година во СОУ „Перо Наков“ ќе се запишат 748 ученици во 22 паралелка (374 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик и 374 ученици во 11 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Loading...

СОУ „Перо Наков“

СОУ „Перо Наков“

СОУ „Перо Наков“

Во ОСТУ „Наце Буѓони“ во прва година ќе се запишат 714 ученици во 21 паралелка (340 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик и 374 ученици во 11 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

ОСТУ „Наце Буѓони“

ОСТУ „Наце Буѓони“

Loading...
ОСТУ „Наце Буѓони“

Повеќе детали ТУКА.


Leave a Reply