Нивоата на повеќето реки во земјава под октомврискиот просек

Сподели со своите пријатели

Сите реки, освен Вардар кај Велес, Црн Дрим кај Ложани и Пчиња кај Катлановска Бања и Пелинце, денеска се под просекот за октомври, покажуваат хидролошките мерења.

Loading...

Вардар кај Јегуновце е драстично намален, а значително под просекот се и Сатеска кај Ботун, како и Струмица кај Ново Село.

Состојбата на езерата, Охридското, Песпанското и Дојранското, не бележат поголеми промени.

Мирјана Чакарова


Leave a Reply