МВР информира за список на држави каде не ви треба меѓународна дозвола

Сподели со своите пријатели

Со цел да им се излезе во пресрет на граѓаните, Министерството за внатрешни работи информира дека Република Македонија односно Министерството за внатрешни работи има склучено договори за реципрочно признавање на возачките дозволи со Италија, Шпанија, Албанија, Србија и Црна Гора.
Освен тоа врз основа на Виенска конвенција за патен сообраќај (1968 година) меѓусебно признавање на возачките дозволи има и со Бугарија, Хрватска, Словенија, Романија, Унгарија, Кралство Белгија како и со Австрија (Б категорија).
Во тек се и договори за признавање на возачките дозволи со Косово, Турција и Германија.
Истотака, Министерството за внатрешни работи и на останатите земји од Европа (32) им има доставено барања за произнесување за реципрочно признавање на возачките дозволи согласно Виенската конвенција.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.