Младите од Западен Балкан и Турција девет пати помалку вклучени во општествените процеси

Сподели со своите пријатели

Младите од Западен Балкан и Турција не се доволно вклучени во сите сегменти на општествените процеси. Тие се девет пати помалку вклучени во општествените процеси за разлика од младите од Европската унија, покажува студијата за младинска (не)вработеност и Индексот на младинско учество изработени во рамки на проектот „Западен Балкан и Турција за младинско вработување“.

Loading...

Податоците покажуваат дека стапката на невработеност на младите во земјава, иако бележи намалување во споредба со земјите од ЕУ, сепак изнесува 30,5 проценти, додека стапката на вклученост на младите во процесите на едукација и обука изнесува 24,5 проценти. Во земјава, само 3,3 проценти се млади пратеници во Парламентот.

Ова, според Асоцијацијата за едукација Младиинфо Интернационал која беше вклучена во проектот, укажува на итноста од донесување на политики исклучиво со фокус на младите.

– Едно од клучните сознанија е дека за изминатата година нема податоци за учеството на младите од социјален аспeкт. Социјалната димензија вклучува многу важна област како што се, млади луѓе во ризик од сиромаштија, процент на сиромашни луѓе (млади луѓе кои живеат под границата на сиромаштија), млади луѓе дел од системот на социјална заштита и слично. Од позитивната страна пак, добро е да се спомене дека  онлајн алатките (веб страни и социјални медиуми) на локално и национално ниво се со 100 проценти застапеност, што значи дека до сите институции може да се пристапи преку некаква онлајн алатка или онлајн медиум, велат од Младиинфо Интернационал.

Повеќе информации може да се најдат на линкот https://bit.ly/2JHX3Fq.

Билјана Анастасова-Костиќ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *