Корисниците на гарантирана минимална помош ќе добијат помош за плаќање на енергенсите

Сподели со своите пријатели

Корисниците на гарантирана минимална помош ќе остварат паричен додаток заради покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенси во домаќинството за месеците од октомври до март. 

Loading...

Министерството за труд и социјална политика, преку прилагодување на прописите од областа на социјалната заштита, обезбеди олеснет пристап до остварување на правото на гарантирана минимална помош и остварување на паричен додаток заради покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенси во домаќинството и за месеците од април до септември за време на вонредни околности, односно за времетраењето на пандемијата со КОВИД 19.

ПРОЧИТАЈТЕ И:  Комисијата за заразни болести со мерки против мајмунски сипаници

Министерството за труд и социјална политика, со оглед дека вонредните околности со пандемијата од КОВИД 19 се завршени, ги известува граѓаните дека олеснетиот пристап до правото на гарантирана минимална помош престанува да важи и корисниците на гарантирана минимална помош ќе остварат паричен додаток заради покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенси во домаќинството за месеците од октомври до март, согласно Законот за социјалната заштита, сметано од 30.06.2022 година. ​

ПРОЧИТАЈТЕ И:  МЗ: Досега нема потврден случај на мајмунски сипаници во Македонија