Кога е добро да се наградат децата со пари, а кога треба тоа да се избегне?

Сподели со своите пријатели

Иако многу родители кои сметаат дека наградувањето на децата со пари не е добро, многу експерти велат дека има случаи кога тоа функционира.

Loading...

Родителите секогаш се обидуваат да ги мотивираат своите деца да работат, да ги извршуваат своите секојдневни задачи или едноставно да следат одредени правила на однесување. Меѓутоа, методите што ги користат честопати предизвикуваат поделени мислења.

Едно од прашањата што ги мачи родителите е во кои случаи и дали однесувањето на децата воопшто треба да се стимулира со пари. Некои мислат дека таквиот пристап резултира со расипани деца, додека голем број експерти сметаат дека овој метод треба да се примени во одредени случаи.

 

 

Случаи во кои е пожелно да се стимулира однесувањето на децата со пари

Coupon Follow спроведе анкета меѓу родителите и заклучи дека дури 80 проценти од родителите користат пари како поттик, над 70 проценти од родителите им нудат на децата пари како награда за добро однесување, а речиси половина од нив ги лишуваат своите деца од џепарлак ако не исполнат одредени очекувања.

Loading...

Бројни студии на оваа тема потврдија дека таквите методи имаат стимулирачки ефект врз децата со усвојување и повторување на позитивни модели на однесување и градење на нивната самодоверба, како и поврзаност со нивните родители. Клучно е, имено, сите награди да бидат јасно соопштени и поврзани со очекуваното однесување, оваа врска да е логична за децата и да следи веднаш после извршувањето на задачата.

 

 

Случаи во кои не е пожелно да се стимулира однесувањето на децата со пари

Проблемите настануваат кога самите родители не се сигурни како да спроведат наградување на детето со пари и кога правилата не се разработени однапред. Ако детето не разбира што се очекува од него, јасно е дека резултатите ќе недостасуваат. Исто така, ако на децата им се нудат пари за награда за секоја ситница и премногу често, методот станува многу помалку ефикасен.

На крајот на краиштата, методот не функционира особено во случаи кога паричната награда се користи како поткуп за деца. Порталот Empowering Parents го наведува ова како најчеста грешка што ја прават родителите. Ваквите стимулации се контрапродуктивни и ги поттикнуваат децата да се однесуваат негативно.

 

Loading...