Како конечно исчезна името Југославија?

Сподели со своите пријатели

Името Југославија кралот Александар Караѓорѓевиќ во го вовел во 1929 година.

Веќе на 4-ти февруари 2003 година кога Сојузна Република Југославија службено е преименувана во Србија и Црна Гора со што конечно исчезна називот Југославија од пописот на светските држави и тоа по 73 години постоење.

Имено називот Југославија го вовел кралот Алексадар Караѓорѓевиќ во октомври 1929 година кога го менува името на државата од Кралството на Србите, Хрватите и Словенците (СХС) во Кралство Југославија.

Сојузната Република Југославија на Милошевиќ се смета со наследничка на Социјалистичката Федеративна Република Југославија (СФРЈ). Откако Милошевиќ беше сменет од власта државата продолжи да го користи името Југославија, но на крајот по договор на Србија и Црна Гора тоа име сепа е исфрлено, а заедничката држава носеше двосложен назив Србија и Црна Гора.

Со осамостојување на Црна Гора во 2006 година и таа држава се става крај, па од тогаш се до денес постојат двете држави посебно.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.