Дали патите од Абулија? Еве како да препознаете!

Сподели со своите пријатели

Ако не сте запознати со терминологијата што се користи во психологијата, веруваме дека не го знаете значењето на поимот абулија, односно што значи абулија?

Loading...

Имено, станува збор за концептот што многу поретко се користи во секојдневната комуникација и главно се користи во психологијата и сродните научни дисциплини.

Етимологијата ни кажува дека самиот термин абулија потекнува од грчкиот јазик, поточно од зборот αβουλία, што значи апатија, отсуство на волја.

 

 

Во психологијата, терминот абулија се користи за да се означи болна состојба на неподготвеност, бавност или неможност за донесување и спроведување на одлуки.

Класичен пример за абулија е депресија, каде што поради чувство на исцрпеност, неодлучност и депресија, едно лице не е во можност реално да ја согледа ситуацијата и да спроведе здрави и рационални одлуки.

Loading...

Абулијата се дефинира како патолошки недостаток на волја што може да биде целосен или делумен.

Значи, и недостатокот на мотивација и рамнодушноста кон последиците од какво било дејство може да се третираат како абулија. Нешто потешка форма на абулија се психотични нарушувања како што е шизофренија, каде апатијата е придружена со многу емотивна реакција што доведува до социјална и деловна дисфункција.