Аплицијате на програмата за зголемување на конкуретноста

Сподели со своите пријатели

Loading...

Занаетчија сте или земјоделец, претприемач или пак сопственик на мал бизнис? Сакате да ја зголемите видливоста на вашето производство и на интернационално ниво?

Програмата за зголемување на конкурентноста преку online marketing овозможува вашето производство да излезе надвор од границите на традиционалниот пазар.

Можете да се пријавите на [email protected] најдоцна до 27.12.2019 и станете потенцијален учесник во меѓу-граничen проект поддржан од страна на Европската Унија.


Leave a Reply