14 точки на утрешната седница на Советот на Општина Куманово

Сподели со своите пријатели

Вкупно 14 точки ќе се најдат на дневен ред на утрешната 21ва седница на Советот на Општина Куманово која со почеток во 10 часот ќе се одржи во кружната сала на поранешен Комитет.

Loading...

Меѓу точките на дневен ред ќе се најдат извештаите на Библиотеката „Тане Георгиевски“ и ЈП „Куманово паркинг“ и „Чистота и зеленило“. Меѓу другото ќе се разгледа и годишниот извештај на општината.

Во продолжение целосниот дневен ред:

1. Годишен извештај за работа на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово во 2022 година;

2. Финансиски извештаи на приходи и расходи за 2022 година на Јавната општинска установа Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово;

ПРОЧИТАЈТЕ И:  И денеска попладне услови за локална нестабилност

3. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.10.2022 – 31.12.2022 година;

4. Извештај за работа со Годишна сметка на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за 2022 година;

5. Извештај за деловно-финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Октомври – Декември 2022 година;

Loading...

6. Годишна сметка и Извештај за работа на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Јануари – Декември 2022 година;

7. Предлог – Одлука за давање согласност за ангажирање на 3 (тројца) работници во ЈП „Куманово – гас“ – Куманово во 2023 година преку приватна агенција за вработување;

ПРОЧИТАЈТЕ И:  Објавени огласи за субвенционирање на вработување и раст на компаниите

8. Предлог – Завршна сметка на Буџетот на Општина Куманово за 2022 година;

9. Годишен извештај на Општина Куманово за 2022 година;

10. Предлог – Програма за утврдување на локации и поставување на урбана опрема на автобуски постојки на подрачјето на Општина Куманово;

11. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за уредување на општински линиски превоз на патници на подрачјето на Општина Куманово;

12. Предлог – Одлука за определување на имиња на улици со нумерација на објекти во Општина Куманово;

13. Предлог – Одлука за распределба на финансиски средства наменети за вршење работи од социјална заштита на здруженија и други правни лица на територија на општина Куманово за 2023 година;

Loading...
ПРОЧИТАЈТЕ И:  Групна тепачка на булевар во Куманово

14. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Органот за надзор на ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто” – Куманово.

Никола Ивановски