14 точки на утрешната седница на Совет на Општина Куманово

Сподели со своите пријатели

Вкупно 14 точки ќе се најдат на дневен ред на утрешната 22та седница на Советот на Општина Куманово.

Loading...

Меѓу точките по кои ќе расправа советот ќе се најдат финансиски извештаи и предлог одлуки поврзани со работата на повеќе јавни претпријатија од градот, извештај за работата на инспекциските служби, но и полициската станица.

Седницата започнува во 10 часот во кружната сала на поранешен Комитет и со директен пренос на ТВ Плус.

Во продолжение целосниот дневен ред:

1. Информација за превземени мерки и активности во текот на 2022 година на Полициска станица од општа надлежност Куманово;

2. Извештај за работа на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2022 година;

3. Финансиски извештаи/Годишна сметка на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2022 година;

4. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредност на бод во ЈП „Водовод“ – Куманово за 2023 година;

Loading...

5. Предлог – Одлука за давање согласност за ангажирање на 30 (триесет) работници во ЈП „Водовод“ – Куманово во 2023 година преку агенција за привремени вработувања;

6. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Октомври – Декември 2022 година;

7. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Јануари – Декември 2022 година;

8. Извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 2022 година;

9. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно наддавање за издавање под закуп;

10. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Куманово – гас“ – Куманово за 2023 година;

11. Извештај за реализација на Програмата за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во Општина Куманово за 2022 година со финансов извештај;

12. Извештај за реализација на Програмата на културни манифестации на Општина Куманово за 2022 година;

Loading...

13. Извештај за реализирани активности од Програмата за социјална заштита на Општина Куманово за 2022 година;

14. Информација за работа на Сектор за инспекциски надзор – Инспекторат во Општина Куманово за период јули – декември 2022 година.