Заградиле му га авто на паркинг, а он ипак искочи (видео)

Сподели со своите пријатели

Видео е снимено од надзорни камере на некоју продавницу, не знаемо куде е али многуќе да е на Балкан или у Русију, пошто на други места нема толко откачен народ.

Loading...

Човек се најде у чудо к’д виде дека на паркинг га заградиле и не може да искочи. Мора да признаете на сви ни се има десено некоја будала да се паркира и да ни га попречи пут, посебно на нас у Куманово тој ни е свакодневица.

Човек се чуди што да прави, ама на крај се досети дека е у прашање мало авто, па зема си гу ствар у свои руке, али у буквалну смислу на збор. А како изгледа тој видете сами.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.