Владата донесе одлука за летно сметање на времето

Сподели со своите пријатели

Владата донесе Одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2023 година.

Loading...

Летното сметање на времето во 2023 година започнува на 26 март во 02 часот, така што со поместување за еден час нанапред, времето во 02 часот се смета како 03 часот.

Летното сметање на времето завршува на 29 октомври во 03 часот, така што со поместување за еден час наназад, времето во 03 часот се смета како 02 часот.

Потребата од донесување на оваа одлука е согласно Законот за сметање на времето и е во согласност со европски регулативи.

Донесувањето на одлуката, според образложението од предлагачот, Министерството за економија, придонесува кон следење на долгорочната економска политика на Република Северна Македонија за асоцирање кон Европската Унија, како и водење сметка за непречено функционирање на одредени сектори, како за транспорт и врски, така и на други сектори од индустријата, коишто бараат стабилно и долгорочно планирање.

Во Република Северна Македонија важи средноевропското зонско време.