Свадбени адети: Сваќе поваѓав по невесту (видео)

Сподели со своите пријатели

Не е свадба добра свадба ако пред врата не заиграв стари сваќе. Тој е онај група на женетине кои све знаев, они не можев а да не кажев кој адет е добар за младенци, а кој не, што не ваља да се прави, уз напомену, сви да донесев на свадбу плави легени за да се роди прво па мушко.

Loading...

Еве ги како изгледав к’д појдев по невесту.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.