Сине, ако си толко муж пред други – ајде у ринг (видео)

Сподели со своите пријатели

Што е најпаметно да се направи ако син ви дома не слуша, и увек к’д искочи на улицу, најде сас кога да се степа?

Loading...

Да разговараш?

Не вреди.

Да советуеш?

Не слуша и такој, и такој.

Затој, ајде сине у ринг сас профи боксера, па покажи колко си муж.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.