Што се деси к’д професор се опушти на компјутер, а забрави да га изгаси проектор (видео)

Сподели со своите пријатели

Видео објавено на Редит покажуе професора кој на катедру прегледуе дољан веш, док ученици седив и проучуев лекцију.

Целосно несвестан дека га снимав, прфесор продужија да си листа и голи модели, а видео га објавија некој од ученици што бија присутан на предавање. И професор е научија здраву лекцију, ама сигурно на малце потежак начин гу е совладаја.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.