Реченице од наши мајке што ни га одбележасва детство

Сподели со своите пријатели

У детство голем дел од овија реченице су ни сметале, рачунале смо ги како претерување, али к’д малко повише созрееш сфаќаш дека тој е затој што наши мајке су ни мислиле само најдобро.

Loading...

Дел од овија реченице сигурно сте ги слушнале „сто“ пута док сте раснале, а можда и д’н д’нска ги слушате. Смешни су, симпатични, али сигурно добонамерни.

– Кој е кога родија, ја тебе или ти мене?

– К’д пораснеш, ќе ти се разјасни.

– Обуј папуче, студ преко ноге улаза.

– Покриј т’ј гол грб, ќе ти отидев бубрези.

– Сто пута сам ти кажала не се клацкај на столицу.

– Куде си ги фрљија, тамо тражи.

Loading...

– Пред 20 године сам школку завршил и д’н д’нска знам таблицу.

– Ја у твои године…

– Не ме интересирав други деца.

– Затој што ја кажа такој.

– Гледај ме док ти збору.

– Гледаш ли колко е саат?

– Ќе правимо муабет к’д ќе дојдеш дома.

– Он ако рипа у бунар и ти ли ќе рипаш?

Loading...

– Затвори врата у чамац ли си роден?

– Исти како татка ти.

– Ти куќу имаш ли?

– Ќе дојдеш ти на мои године.

– Твоја едина обавеза е да учиш.

– Не цмиздри, да не те истепам па да има за што да ровеш.

– Памет у главу.

– Док си под мој кров…

Loading...

– Да се нацрташ одма дома.

– Заработи, па троши.

Текнуе ли ви још некој муабет?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *