После овакви беље сигурно следи голем ќутек (галерија)

Сподели со своите пријатели

К’д ќе размислуеет дали сакате да имате деца, т.е. какви сакате ад бидев сетете се на овија слике, они би требало да ве упозорив што може да ве чека ако не ги васпитате добро.

Loading...

Али због сви работе што су ги овија дечишта направиле или су еделе голем ќутек, или га правив тој затој што не су добивале следовање.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.