Оној к’д у станицу не ти веруев дека кажуеш истину (видео)

Сподели со своите пријатели

Собере те марица за некој прекршак, седнев те учени инспектори на дрвену столицу, и почнев да те испрашуев:

Loading...

– Абе,  зашто си направија такој, па не си требаја да направиш такој, па ајде да видимо како ќе те казнимо, што да те казнимо, абе…

А ти седиш, гледаш, слушаш, не веруеш на сопствени уши и од ед’н пут, стануеш и полудуеш.

 


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.