Оној к’д си узбуден што почнуе школа (видео)

Сподели со своите пријатели

Дете е толко узбудено што конечно ќе почне школска година да не може да се опише, а нормално не би било да живеше у Македонију потшо ќе знае дека га чека екстерно, дека треба да учи работе што не га интересирав и дека на крај његово другарче што имало полоши оценке ќе му биде шеф затој што извадија партиску књишку на време, док он учија.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.