Нит паметну, нит убаву – еве зашто мужи тражив жене сас големи груди

Сподели со своите пријатели

К’д имаше 14 године, надаше се дека ед’н д’н ќе имам девојку.

Loading...

К’д имаше 16 године, фати девојку, али немаше страст, па затој одлучи дека ми треба страстна и позитивна девојка.

На факултет идеше сас едну страстну девојку али она беше премного емоционална. Све беше хитно, она беше драматична, плачеше цело време па и претеше дека ќе се самоубие, па реши дека ми треба стабилна девојка.

К’д имаше 25 године, најде едну стабилну девојку, али она беше досадна. Беше тотално предвидљива и никад не се узбудуеше за ништо. Живот бидна толко досадан што одлучи дека ми треба поузбудљива девојка.

К’д имаше 28 године, најде узбудљиву девојку али неможеше да држу корак сас њума. Она трчеше од едну на другу работу, никад не се прибираше на едно место или на едно нешто. Правеше луди и импулсивни работе и ми правеше да се осеќам мизерно исто толко колко и среќно.

На почетак беше много забавна и енергична, али беше како мува без главу.

И затој, ја одлучи да најду девојку сас прави амбицие.

К’д направи 31 годину, најде паметну и амбициозну девојку што стои цврсто на земју и се ожени сас њума.

Loading...

Она беше толко амбициозна што се разведе од мене и ми зема све што имаше.

С’га сам постар и помудар, и с’га само тражу девојку сас големи цицке.

Аутор: Јадник


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.