Не би сакале да боксуете с’с кенгура

Сподели со своите пријатели

Не знаемо тачно куде се дешава овој ама у ринг су боксер и кенгур, и ако мислите дека кенгур га савладуе боксера у право сте.

Loading...

Много му е едноставно на кенгура, фати га боксера с’с руке за главу и почне да рита куде стигне. Ама може да ги заудара и други ако му дојде све преко главу, како на пример к’д му рипна и на судију.

Борци за права на животни ќе кажев дека е злоупотреба на животни за овакви намене, што е тачно, али смо сигурни дека овој ќе ви биде прилично интересно.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.