Кичмење на спонзорушу с’с стил (видео)

Сподели со своите пријатели

Изгледа дека никад нема даим пројде мода на овија видеа у кои се разоткривав и кичмив спонзоруше, а спуштав ги толко ниско да тој зигледа не смешно, него трагично.

Еве на пример дечко шмокљан ву приваѓа да гу вика на кафе она га одбива, после исти т’ј дечко само малце повише дотеран и с’с бесно авто ву беше привлачан.

А, што напарви он погледнете сами.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.